Arzanladyş
Gap çanaklar
Aşhana üçin tehnika
Öý üçin tehnika
Hojalyk harytlary
Köp satylýanlar

Ojagym öý we aşhana harytlary

Ojagym (ожагым, оджагым) — Korkmaz, Polaris, Tefal, Samura, Luminarc, Gipfel, Itimat we Devecioglu ýaly öý üçin aşhana we hojalyk harytlaryny öndürýän dünýä belli brendleriň Türkmenistandaky resmi dileri we onlaýn internet dükany. Biziň resmi saýtymyza Ojagym.com.tm adresinden girip ýokary hilli harytlary Aşgabat şäherinde öýüňize eltip berme (dowstawka) hyzmaty bilen satyn alyp bilersiňiz.

Biziň saýtymyzy dostlaryňyz bilen paýlaşsaňyz hoşal bolarys.

Korkmaz Aşgabat Polaris Aşgabat Tefal Aşgabat Luminarc Aşgabat Samura Aşgabat Gipfel Aşgabat Devecioğlu Aşgabat Itimat Aşgabat Corona Aşgabat Şahbaz Aşgabat