Korkmaz 134

Manty Gazan Korkmaz A1524 PERLA

Haryt Kody: A1524
3450manat

Sany

Manty gazan, manty piti, mantyşnissa, bugda bişirmek üçin gazan.

Ölçeg:

Gazan aşagy 28x8,3 sm / 5.1 lt

Gazan manty goýulýan ýeri 28x7 sm / 4,2 lt

Deşik diametri 5 mm

18/10 Cr-Ni poslamaýan polat.

Induksiýany hem öz içine alýan ähli görnüşli bişirijilerde iň ýokary ýylylyk geçirijisini üpjün edýän "Solar Base" esasy ulgamynyň kömegi bilen iň köp wagt we energiýa tygşytlaýar.

Birmeňzeş ýylylyk geçirijiligini üpjün edýän super kapsulanyň bazasy.

Parlaklygyny saklaýan daşky ýüzler.

Beýik temperatura çydamly ýörite aýna gapak.

Ergonomiki we el ýakmaýan ýörite poslamaýan polatdan ýasalan tutawaçlar we gazanyň ýokarky bölegi.

Ilki ulanmazdan ozal gyzgyn suw we gap-gaç ýuwýan suwuklyk bilen arassalaň.

Ojakda, gyzgyn we ýagsyz uzak wagtlap peçde goýmaň.

Gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bolýar.

Perla gap-gaç gaplary, gapak ýuwýan maşynda tekiz gapaklary sebäpli köp ýer tutmaýar we aňsat tertiplemek üçin amatly. Induksiýany hem öz içine alýan ähli görnüşli bişirijilerde iň ýokary ýylylyk geçirijisini üpjün edýän "Solar Base" esasy ulgamynyň kömegi bilen iň köp wagt we energiýa tygşytlaýar.

Aýry gatlar, dürli tagamlar!

"Perla Ravioli Cookware" toplumynyň aşaky gazanynda gaýnap duran suw bugynyň temperaturasy deşiklerden ýokary göterilende kem-kemden peselýär. Şeýlelik bilen, haýal bişirilen tagamlaryňyzy aşagyna we çalt bişirýän tagamlaryňyzy ýokarsyna goýup, şol bir wagtyň özünde dürli tagamlary bişirmäge mümkinçilik berýär.

Toparlar: Gazanlar

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!