Korkmaz 18

Gazan nabor 8 bölek Korkmaz Perla A1606

Haryt Kody: A1606
3296manat

Sany

8 bölek gap-gaç toplumy

Ölçegleri:

16x9 sm / 1.8 lt.

20x11 sm / 3,5 lt.

24x12 sm / 5,5 lt.

24x6.5 sm / 3 lt.

18/10 Cr-Ni poslamaýan polat.

Parlaklygyny saklaýan daşky ýüzleri.

Gyzgyna çydamly aýna gapak.

Ergonomiki, gyzmaýan ýörite poslamaýan polat tutawaçlar.

Birmeňzeş ýylylyk geçirijiligini üpjün edýän super kapsulanyň bazasy.

Induksiýa ýaly ähli görnüşlerde iň ýokary ýylylyk geçirişini üpjün edýän "Solar Base" esasy ulgamynyň kömegi bilen iň köp wagt we energiýa tygşytlaýar.

Ilki ulanmazdan ozal gyzgyn suw we gap-gaç ýuwýan suwuklyk bilen arassalaň.

Ojakda, gyzgyn we ýagsyz uzak wagtlap goýmaň.

Gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bolýar.

“Perla” gap-gaç seriýalary, gapak gaplary sebäpli gap-gaç ýuwýan maşynda köp ýer tutmaýar we aňsat tertiplemek üçin amatly. Induksiýa ýaly ähli görnüşlerde iň ýokary ýylylyk geçirişini üpjün edýän "Solar Base" esasy ulgamynyň kömegi bilen iň köp wagt we energiýa tygşytlaýar.

Toparlar: Gazanlar

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!