Polaris 51

Saç guradyjy Polaris PHD 2077i

Haryt Kody: PHD 2077i
670manat

Sany

Ajaýyp we ykjam saç guradyjy POLARIS PHD 2077i kuwwaty 2000 Wt we içindäki ionizator bilen enjamlaşdyrylandyr. Şeýle enjamyň esasy artykmaçlygy, otrisatel zarýadly ionlaryň peýdasydyr. Ionlar gyzgyn howanyň zyýanly täsirlerini azaldýar we yzygiderli guratmak we bezemek zerarly zyýany azaldýar. Ionizatorly POLARIS PHD 2077i saç guradyjy, saçlary suwsuzlykdan we guraklykdan goraýar. Bu funksiýanyň kömegi bilen saç az çyglylygy ýitirýär. Ionlaryň täsiri bilen saçdaky çyglyk kiçijik damjalara öwrülýär we has çalt sorulýar. Aslynda saç ýarym yssy we ýarym wagt bilen guradýar.

POLARIS PHD 2077i saç guradyjy, sowuk howa re modeimi, 2 basgançakly wyklýuçatel we 3 basgançakly temperatura wyklýuçateli bilen enjamlaşdyrylandyr. Tutagyň "ýumşak" süýşmeýän örtügi ýakymly we ulanmak üçin amatly. POLARIS PHD 2077i saç guradyjy, inçe konsentrator burun we amatly asma aýlaw bilen gelýär. Enjam aşa gyzmakdan ygtybarly goralýar.

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!