Polaris 19

Aşhana gurallarynyň toplumy Polaris Accent-5SN

Haryt Kody: Accent-5SN
1040manat

Sany

Gap-gaçlaryň ähli görnüşleri üçin gabat gelýär. Ekologiýa taýdan arassa önümlerden: neýlondan we ýokary hilli poslamaýan polatdan öndürilen. Ýokary gyzgynlykda ulanmaga ýaramly. Ähli gurallarda asmak üçin deşijekler göz öňünde tutulan. Amatly we oňaýly ulanylyş. Häzirki zaman we özboluşly dizaýn. Topluma girýär: piljagaz, kepgir, susak, ý er alma ýençýän gural, 2 taraplaýyn çekiç. Aýratynlyklary: Materialy - Нержавеющая сталь, нейлон Gap-gaç ýuwujy maşynda ýuwmak - Есть Gaplanyş görnüşi - Цветной короб Haryt - Aşhana gurallarynyň toplumy, 5 gural Şekil - Adaty
Toparlar: Aşhana gurallary

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!