Korkmaz 11

Saklama gaby 18cm Korkmaz Freska A5620-2

Haryt Kody: A5620-2
496manat

Sany

Ölçegi: 18 sm. Poslamaýan polat. Syzmagynyň öňüni almak üçin silikon gapak. Iň köp 1-1,5 sagat ýylylyk saklap bilýär. Howa geçirmeýän gapagyň kömegi bilen iýmitiňizi uzak wagtlap saklap biler. Peçde ýa-da mikrotolkunda ulanmak gadagan. Abraziw däl ýuwujy serişde bilen elde ýuwmaly.
Toparlar: Aşhana gurallary

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!