Espresso kofe öndürijisi Polaris PCM 1535E Adore Kapukçino

Haryt Kody: PCM 1535E Adore Cappucci
6540manat

Sany

15 bar basyşly italýan nasosy.

Awtomat kapuçino öndüriji.

Dolandyryş paneli.

Gyzgynlykdan goramak.

Aýrylyp bilinýän damjajyk.

Aýyrylýan suw çüýşesi (1.8 L)

Süýt köpüginiň çyzgylary üçin galamlar.

Çemçe möhürini ölçemek.

Çaýlary gyzdyrmak üçin polat platforma.

Aýyrylýan süzgüç.

Kuwwaty 1400 W.

Poslamaýan polat korpus.

Kofe Stop däl ulgam - arakesmesiz 5 käseden gowrak kofe.

Aýna sensor tehnologiýasy bilen dolandyryş paneli.

Aýrylyp bilinýän süýt burun - gap-gaç ýuwýan maşyn!

Palet doldurmagyň görkezijisi.

0,5 l göwrümli süýt çüýşesi.

Yzky görkezme.

Öz-özüňi arassalamak ulgamy.

Toparlar: Kofe demleýjiler

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!