Korkmaz 10

Saklama gaby 3 sany Korkmaz Freska Fume A5622

Haryt Kody: A5622
1280manat

Sany

Ölçegi: 14/16/18 sm.

Poslamaýan polat. Syzmagynyň öňüni almak üçin silikon gapak. Iň köp 1-1,5 sagat ýylylyk saklap bilýär. Howa geçirmeýän gapagyň kömegi bilen iýmitiňizi uzak wagtlap saklap biler. Peçde ýa-da mikrotolkunda ulanmak gadagan. Abraziw däl ýuwujy serişde bilen elde ýuwmaly.

Toparlar: Aşhana gurallary

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!