Spesiýa üçin gap 7 bölek Korkmaz Stora Plus A5523-2 Rosegold

Haryt Kody: A5523-2
1080manat

Sany

7 bölek

Ulanmak aňsat

Ýörite dizaýny bilen aýna korpusyny aňsat arassalamak üçin demir bölekden aýryp bolýar.

Aýna bölegi demir bölekden aýrylandan soň, gap-gaç ýuwýan maşynda ýuwup bolýar.

Metal we rezin bölekleri hiç wagt gap-gaç ýuwýan maşynda ýuwulmaly däldir.

Önümleri ýuwanyňyzda hiç haçan abraziw materiallary we gaty arassalaýjylary ulanmaň.

Her dürli ysly zatlar üçin amatly 3 dürli sazlama

Ergonomiki stendiniň kömegi bilen kän ýer tutmaýar.

Toparlar: Aşhana gurallary

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!