Kofe gaýnadyjy RosaGold Chome Korkmaz Kahvekolik A860-06

Haryt Kody: A860-06
1950manat

Sany

Netijeli energiýa sarp edilişi 400W

Göwrümi 4 käse kofe (320 ml)

Awtomatiki kofe taýýarlamak we taýýar bolanda ýapmak

Poslamaýan polatdan kofe küýzesi

Temperatura datçigi we aşmaga garşy datçik

Suw gutaran wagty awtomatiki gorag ulgamy

--

Korkmaz hahvekolik bilen kofe nädip taýynlamaly?

1. Adamlaryň sanyna görä kofe küýzesine kofe we ​​suw (islege görä şeker) goşuň we gowy garmaly.

2. Rozetka dakyň. (Enjam eşidilýän duýduryş berer we yşygy bir gezek ýanar.)

3. Kofe gazanyny goýuň we açyk düwmä ýeňil degiň.

4. Düwmedäki yşyk gyzyla öwrülende, kofeniň bişiriliş döwrüne düşünýäris we ýaşyl çyra öwrülende, kofeniň taýýardygyna düşünýäris.

5. Enjam kofeniň taýýardygy barada 5 gezek sesli duýduryş berer.

6. 6-njy duýduryşdan soň enjamymyz awtomatiki usulda öçýär.

7. Közde bişirilene meňzeş tagamly kofeimiz indi içmäge taýyn.

Toparlar: Kofe demleýjiler

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!