Korkmaz Нет в наличии

Demlikli Çäýnek Korkmaz Şehnaz Siyah A214

Haryt Kody: A214

Sany

Ölçegleri:

Ýokarky çäýnegiň göwrümi: 1,1 lt

Aşakdaky çäýnegiň göwrüm: 2,3 lt

18/10 Cr-Ni poslamaýan polat.

Birmeňzeş ýylylyk geçirijiligini üpjün edýän super kapsulaly baza.

Ergonomiki Bakelite elleri ýakmaýan tutawaçlar.

Uzak wagtalp parlaklygyny saklaýan daşky ýüzleri.

Üç kapsulaly esasy.

Estetiki aýratyn görnüş.

Aşaky çäýnekde bug çykarmak üçin klapan bar.

Induksiýa ýaly ähli görnüşlerde iň ýokary ýylylyk geçirişini üpjün edýän Solar Base esasy ulgamynyň kömegi bilen iň köp wagt we energiýa tygşytlaýar.

Poslamaýan süzgüç bilen amatlydyr.

Ilki ulanmazdan ozal gyzgyn suw we gap sabyny bilen arassalaň.

Ony peçde uzak wagtlap iýmit, suwsyz ýa-da ýagsyz goýmaň.

Arassalamak üçin gaty metal çotgalary ulanmaň.

Gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bolýar.

Şehnaz çaýhana toplumy ergonomiki, eliňizi bişirmeýän bakelit tutawaçlary bilen ulanmagy aňsatlaşdyrýar, aşhanaňyzyň gözelligini estetiki çaýhana bilen tamamlaýar. Dürli plitalarda, şol sanda induksiýa plitalarynda hem ýokary ýylylyk geçiriligi üpjün edýän SOLAR BASE ulgamynyň kömegi bilen köp wagt we energiýa tygşytlaýar.

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!