Çemçe, wilka nabor 36 bölek Korkmaz Riva A2407

Haryt Kody: A2407
2115manat

Sany

6 nahar çemçesi

6 nahar wilkasy

6 nahar pyçagy

6 desert çemçesi

6 desert wilkasy

6 çaý çemçesi

18/10 Cr-Ni poslamaýan polat

Parlaklygyny saklaýan daşky ýüzi.

Ilki ulanmazdan ozal gyzgyn suw we gap sabyny bilen arassalaň.

Arassalaýan wagtyňyz gaty metal çotgalary ulanmaň.

Gap-gaç ýuwýan maşynda arassalanyp bolýar.

Toparlar: Çemçe wilka

Teswir Ýaz

Bellik: HTML kabul edilmeýär!